Informācija par mednieka eksāmenu

Teorētiskais eksāmens - notiek rakstiska testa veidā. Jātbild uz 60 jautājumiem 90 minūšu laikā. Eksāmena laikā aizliegts sarunāties, izmantot palīgmateriālus, mobilos tālruņus, datorus, planšetes.Eksāmens ir nokārtots, ja pieļautas ne vairāk kā 6 kļūdas.

Šaušanas eksāmens - tiek vērtēta prasme apieties ar ieroci, ievērojot drošības prasības, un prasme precīzi šaut. Jāšauj 35 m distancē ar gludstobra ieroci 10 šāvieni, no kuriem 4 pa stāvošu un 6 pa skrejošu mežacūkas mērķi. Eksāmens ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50 punkti no 100.Pielietojamā munīcija - lodes ,vai šaušana pa lidojošiem šķīvīšiem. Šķīvīši tiek padoti no vismaz divām katapultām, un šaušanu veic no ne mazāk kā piecām šaušanas pozīcijām (prom lidojošie, virsū lidojošie, un no labās un kreisās puses lidojušiem mērķiem). Eksāmens ir nokārtots, ja sašauti vismaz 12 mērķi no25. Pielietojamā munīcija-skrotis, ne rupjākas par Nr.7

Testa medību eksāmens

Pārbaudiet savus spēkus izejot testa eksāmena versiju. Dotajam testam nav laika ierobežojumu un tas sastāv no 60 jautājumiem, kuri tika atlasīti nejaušā secībā.