Medību kursi

Informācija

Uzņēmums piedāvā iziet mednieku kursus, kas iekļauj gan teorētisko daļu, gan šaušanas apmācības šautuvē. Pēc kursu pabeigšanas, studenti ir sagatavoti valsts mednieku eksāmenam.
Nodarbību skaits
- 7
Vienas nodarbības ilgums
- 6 stundas
Kursu ilgums
- 1 mēnesis
Cena
- EUR 150 €

Informācija par mednieka eksāmenu

Teorētiskais eksāmens - notiek rakstiska testa veidā. Jātbild uz 60 jautājumiem 90 minūšu laikā. Eksāmena laikā aizliegts sarunāties, izmantot palīgmateriālus, mobilos tālruņus, datorus, planšetes.Eksāmens ir nokārtots, ja pieļautas ne vairāk kā 6 kļūdas.

Šaušanas eksāmens - tiek vērtēta prasme apieties ar ieroci, ievērojot drošības prasības, un prasme precīzi šaut. Jāšauj 35 m distancē ar gludstobra ieroci 10 šāvieni, no kuriem 4 pa stāvošu un 6 pa skrejošu mežacūkas mērķi. Eksāmens ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50 punkti no 100.Pielietojamā munīcija - lodes ,vai šaušana pa lidojošiem šķīvīšiem. Šķīvīši tiek padoti no vismaz divām katapultām, un šaušanu veic no ne mazāk kā piecām šaušanas pozīcijām (prom lidojošie, virsū lidojošie, un no labās un kreisās puses lidojušiem mērķiem). Eksāmens ir nokārtots, ja sašauti vismaz 12 mērķi no25. Pielietojamā munīcija-skrotis, ne rupjākas par Nr.7

Nodarbību tēmas

 • Medību jomu regulējošo normatīvo aktu prasības;
 • Medījamo dzīvnieku bioloģija, anatomija, fizioloģija, uzvedība un slimības
 • Medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanas un medību saimniecības veidošanas pamatprincipi
 • Savvaļas medījamo sugu dzīvnieku postījumu veidošanās un to novēršana
 • Medību organizēšana
 • Medību veidi un paņēmieni
 • Drošības prasības medībās
 • Medību šaujamieroči un munīcija, to uzbūve un ballistikas pamatprincipi
 • Ieroču apriti regulējošo normatīvo aktu prasības
 • Atļautie medību rīki un to selektīva izmantošana
 • Medību infrastruktūra un tās veidošana
 • Medījuma apstrāde un higiēnas prasības
 • Medību suņu šķirnes un to izmantošana medībās
 • Medību trofejas un to vērtēšanas pamatis